AATCC TM103 Enzyme Alpha-Amylase của vi khuẩn được sử dụng để khử cặn vải dệt

AATCC Test Method 103 - Bacterial Alpha-Amylase Enzymes used in Desizing

Phương pháp khử cặn vải dệt bằng Enzyme Alpha-Amylase của vi khuẩn

14. Lịch sử

14.1 Đã sửa đổi (có thay đổi tiêu đề) vào năm 2019 để căn chỉnh định dạng với kiểu AATCC.

14.2 Tái xác nhận 2013. Đã chỉnh sửa lần đầu 2010. Tái xác nhận 2009. Đã chỉnh sửa lần đầu 2008. Tái xác nhận 2004. Sửa đổi 1999. Đã chỉnh sửa lại và khẳng định lại 1994. Đã chỉnh sửa lại 1991. Đã chỉnh sửa và khẳng định lại 1989. Đã chỉnh sửa 1986. Đã chỉnh sửa lại 1985. Tái xác nhận 1984. Tái xác nhận 1979 Tái xác nhận 1976. Khẳng định lại 1973. Khẳng định lại 1970. Khẳng định lại 1965.

14.3 Được phát triển vào năm 1962 bởi Ủy ban AATCC RR41. Quyền tài phán được chuyển sang RA34

vào năm 1987, quay trở lại RR41 vào năm 1993. Hiện đang được RA99 duy trì.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử này nhằm mục đích thử nghiệm các amylase của vi khuẩn được sử dụng thương mại để tẩy cặn vải dệt. Nó không áp dụng cho các sản phẩm có chứa beta-amylase ngoài alpha-amylase.

2. Nguyên tắc

2.1 Hoạt tính của amylase dextrogenic được đo theo thời gian phân hủy cần thiết để tạo ra sự thay đổi màu sắc biểu thị một giai đoạn xác định của quá trình dextrin hóa cơ chất tinh bột. Hàm lượng amylase của mẫu, được biểu thị bằng Đơn vị Amylase của vi khuẩn (BAU), được tính toán dễ dàng từ thời gian khử văn bản.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)