AATCC TM134 Xu hướng tĩnh điện của thảm

AATCC Test Method 134 - Electrostatic Propensity of Carpets

Phương pháp thử nghiệm xu hướng tĩnh điện của thảm

Được phát triển vào năm 1969 bởi Ủy ban AATCC RR32; quyền tài phán được chuyển giao vào năm 2007 cho Ủy ban AATCC RA57; sửa đổi các năm 1975, 1979, 1991, 2001, 2011,2016, 2019; tái khẳng định 1986, 1996, tái khẳng định và chỉnh sửa năm 2006; đã sửa đổi tự động 2007, 2008, 2013. Liên quan đến ISO 6356.)

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử nghiệm này đánh giá xu hướng tạo tĩnh của thảm được phát triển khi một người đi ngang qua chúng. Phương pháp này sử dụng mô phỏng trong phòng thí nghiệm có kiểm soát về các điều kiện có thể gặp phải khi sử dụng. Mô phỏng tập trung vào việc sử dụng các điều kiện đó, được biết theo kinh nghiệm là những yếu tố góp phần mạnh mẽ vào việc tích tụ quá nhiều điện tích tĩnh.

1.2 Phương pháp thử này không bao gồm các tiêu chuẩn về tính năng. Các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật liên quan đến bất kỳ ứng dụng nhất định nào có thể thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của ứng dụng. Khuyến cáo rằng những người chỉ định đánh giá kết quả một cách thận trọng vì sự khác biệt lớn đã được ghi nhận trong quá trình thử nghiệm inter -ab và intralab bằng phương pháp thử nghiệm này.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)