AATCC TM135 Sự thay đổi kích thước của vải sau giặt tại nhà

AATCC Test Method 135 - Dimensional Changes of Fabrics after Home Laundering

Phương pháp thử nghiệm sự thay đổi kích thước của vải sau giặt tại nhà

Được phát triển vào năm 1970 bởi Ủy ban AATCC RA42; tái khẳng định 1973, 2000; sửa đổi các năm 1978, 1987, 1995, 2001, 2003 (có thay đổi chức danh), 2004, 2010, 2012, 2014, 2015, 01/2018, 11/2018; được chỉnh sửa lần lượt các năm 1982, 1985,1989, 1990, 1991, 1996, 1997, 2006, 2008, 2016, tháng 6 năm 2018; đã được chỉnh sửa và khẳng định lại năm 1992. Liên quan đến ISO 3759.

Lời tựa

Các quy trình rửa tiêu chuẩn vẫn nhất quán để cho phép so sánh các kết quả hợp lệ. Các quy trình tiêu chuẩn đại diện, nhưng có thể không lặp lại chính xác các tập quán tiêu dùng hiện tại, thay đổi theo thời gian và giữa các hộ gia đình. Các quy trình giặt thay thế và các thông số máy có thể được tìm thấy trong Quy trình Phòng thí nghiệm (LP) 1, Giặt tại nhà: Giặt máy và LP2, Giặt tại nhà: Giặt tay.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử này nhằm xác định các thay đổi về kích thước (chiều dài và chiều rộng) của vải khi trải qua quy trình giặt là tại nhà. Bốn nhiệt độ giặt, ba chu kỳ khuấy và bốn quy trình làm khô cung cấp các thông số tiêu chuẩn để đại diện cho các lựa chọn chăm sóc tại nhà thông thường.

1.2 Thử nghiệm này có thể áp dụng cho tất cả các loại vải thích hợp cho giặt tại nhà.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)