AATCC TM146 Tính phân tán của thuốc nhuộm qua bộ lọc

AATCC Test Method 146 - Dispersibility of Disperse Dyes: Filter

Phương pháp thử nghiệm tính phân tán của thuốc nhuộm qua Bộ lọc

Được phát triển vào năm 1975 bởi Ủy ban AATCC RA87; tái khẳng định các năm 1976, 1977, 1989, 2006, 2015; sửa đổi năm 1979, 1996, 2011; được sửa đổi một cách biên tập 1980, 1983, 1985, 1987, 1995, 2001, 2004, 2008, 2010, 2019; đã được chỉnh sửa và tái xác nhận một cách biên tập 1984, 1994. Liên quan đến ISO 105-Z04

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phép thử này xác định độ phân tán được đánh giá bằng thời gian lọc và lọc cặn của thuốc nhuộm phân tán ở điều kiện tiêu chuẩn trong môi trường nước. Thông tin bổ sung như các biến ảnh hưởng đến độ chính xác và độ lặp lại của thử nghiệm được chỉ định.

1.2 Phương pháp thử này chỉ được sử dụng để xác định mức độ phân tán ở các điều kiện quy định trong môi trường nước.

2. Nguyên tắc

2.1 Một lượng thuốc nhuộm phân tán được pha loãng, đun nóng và đi qua các giấy lọc có kích thước micrômet xác định. Thời gian cần thiết để chất phân tán thuốc nhuộm đi qua bộ lọc sau đó được ghi lại.

2.2 Ba phép thử được nêu ra tùy theo ứng dụng thuốc nhuộm dự kiến.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)