AATCC TM149 Giá trị chelation của axit amin polycarboxylic và muối

AATCC Test Method 149 - Chelation Value of Aminopolycarboxylic Acids and Their Salts: Calcium Oxalate

Phương pháp thử nghiệm giá trị chelation của axit amin polycarboxylic và muối

Được phát triển vào năm 1976 bởi Ủy ban AATCC RR90; được chỉnh sửa và tái khẳng định 1977, 1985 (có thay đổi tiêu đề), 1977; tái khẳng định 1980, 2002, 2007, 2012; chỉnh sửa lần lượt các năm 1984, 1986, 1988 (có thay đổi tiêu đề), 2010, 2019; sửa đổi năm 1992, 2018 (có thay đổi tiêu đề).

Lời tựa

Chuẩn độ trong phương pháp này thu được giá trị bao gồm EDTA, HEDTA, DTPA được thay thế một phần, axit nitrilotriacetic (NTA), axit iminodiacetic (IDA), glycolat và các chất tạo chelat yếu khác được tìm thấy trong một số sản phẩm thương mại. Một quy trình thay thế, loại trừ ảnh hưởng của các sản phẩm được thay thế một phần, được cung cấp trong AATCC TM168, Phương pháp Thử nghiệm cho Giá trị Chelation của Axit Polyaminopolycarboxylic và Muối của Chúng: Đồng PAN.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Hàm lượng hoạt tính của axit etylendiamintetraacetic (EDTA), axit N-hydroxyetylenđiaminetriacetic (HEDTA) và axit diethylenetriaminepentaacetic (DTPA) và muối của chúng thường được biểu thị bằng giá trị canxi chelation (CaCV). Giá trị này cho biết lượng canxi (dưới dạng canxi cacbonat) sẽ được chelat hóa bởi trọng lượng đã biết của chất tạo chelat.

2. Nguyên tắc

2.1 Giá trị chelat hóa được xác định bằng thực nghiệm bằng cách chuẩn độ một mẫu chất tạo chelat đã cân bằng dung dịch ion canxi có nồng độ đã biết. Một anion kết tủa (oxalat) có trong quá trình chuẩn độ. Khi thêm dung dịch canxi vào, các ion bị chelat hóa bởi chất tạo chelat và không có kết tủa vĩnh viễn nào được hình thành miễn là có mặt chất tạo chelat tự do. Ngoài thời điểm này, bất kỳ ion canxi dư nào được thêm vào sẽ phản ứng với anion oxalat để tạo thành kết tủa đục. Đây là điểm cuối cùng. NHƯ

2.2 (CaCV) cho biết lượng canxi (như canxi cacbonat) sẽ được cô lập theo trọng lượng đã biết của chất tạo chelat và được biểu thị bằng miligam canxi cacbonat (CaCO3) trên một gam chất tạo chelat (mg canxi cacbonat / g chất tạo chelat) .


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)