AATCC TM154 Tính chất cố định nhiệt của thuốc nhuộm phân tán

AATCC Test Method 154 - Thermal Fixation Properties of Disperse Dyes

Phương pháp thử nghiệm tính chất cố định nhiệt của thuốc nhuộm phân tán

Được phát triển vào năm 1978 bởi Ủy ban AATCC RA87; tái khẳng định 1981, 2006, 2011; đã chỉnh sửa và tái xác nhận các năm 1986, 1991, 1996, 2001; sửa đổi chỉnh sửa 2008, 2010, 2019; sửa đổi năm 2017.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử này được sử dụng để xác định đặc tính cố định của thuốc nhuộm phân tán trên hỗn hợp polyester / xenlulo như một hàm của điều kiện cố định. Biến số được mô tả ở đây là nhiệt độ; tuy nhiên, sự thay đổi về thời gian và / hoặc nồng độ của thuốc nhuộm và / hoặc chất trợ có thể được nghiên cứu bằng phương pháp này.

2. Nguyên tắc

2.1 Thuốc nhuộm được độn lên vải pha ở nồng độ xác định; vải được sấy khô và thuốc nhuộm được cố định bằng cách tiếp xúc với điều kiện thời gian và nhiệt độ được kiểm soát. Phần bông của hỗn hợp được hòa tan trong axit sulfuric đậm đặc, sau đó trung hòa và rửa kỹ.

2.2 Các giá trị phản xạ của vải nhuộm, tiếp xúc với một số điều kiện cố định, được xác định bằng phép đo quang phổ và nồng độ của thuốc nhuộm so với màu nhuộm nặng nhất (100%) được đánh giá bằng cách áp dụng hàm Kubelka-Munk (K / S). Những kết quả này thể hiện sự cố định thuốc nhuộm tương đối đối với một số điều kiện nhuộm cụ thể. Ngoài ra, thuốc nhuộm trên vải có thể được chiết xuất bằng dung môi thích hợp và nồng độ của thuốc nhuộm được xác định bằng phép đo quang phổ truyền qua. Khi nồng độ thuốc nhuộm trên các mẫu cố định được so sánh với nồng độ tương ứng trên mẫu có đệm nhưng chưa được cố định, thì có thể thu được thước đo độ cố định thuốc nhuộm thực, như là một hàm của thuốc nhuộm đã bôi, có thể thu được.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)