AATCC TM200 Đánh giá tốc độ sấy của hàng dệt ở khả năng hấp thụ

AATCC Test Method 200 - Drying Rate of Textiles at their Absorbent Capacity: Air Flow

Phương pháp thử nghiệm đánh giá tốc độ sấy của hàng dệt ở khả năng hấp thụ: sử dụng dòng khí

Được phát triển vào năm 2012 bởi Ủy ban AATCC RA63 (tái xác nhận 2013, 2014; Sửa đổi 2015, 2017; sửa đổi chính xác 2016, 2019)

Lời tựa

Khi các sản phẩm quản lý độ ẩm đã được đưa vào thị trường, việc đo lường các đặc tính làm khô của hàng dệt đã trở nên quan trọng hơn. Bổ sung Kỹ thuật Quản lý Độ ẩm Quốc tế AATCC-ASTM 2008: Áp dụng cho Quần áo, Khăn trải giường và Hàng hóa mềm bao gồm ba kỹ thuật để đo thời gian sấy của hàng dệt. Phương pháp thử nghiệm này là một cách tiếp cận bổ sung cho các phương pháp thử nghiệm làm khô được nêu trong Phụ lục kỹ thuật.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử này xác định tốc độ làm khô của hàng dệt ở khả năng thấm hút của chúng.

1.2 Phương pháp này không dùng để kiểm tra tốc độ sấy đối với hàng dệt từ tất hoặc hàng dệt kim.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)