AATCC TM23 Độ bền màu đối với khói khí cháy

AATCC Test Method 23 - Colorfastness to Burnt Gas Fumes

Phương pháp thử nghiệm độ bền màu đối với khói khí cháy

Được phát triển vào năm 1941 bởi Ủy ban AATCC RA33 (Đã chỉnh sửa và xác nhận lại năm 2010; sửa đổi năm 2015; tái xác nhận năm 2020)

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử này nhằm đánh giá độ bền màu của các loại hàng dệt và ở mọi dạng khi tiếp xúc với các ôxít nitơ trong khí quyển sinh ra từ quá trình đốt cháy khí tự nhiên. Các ngoại lệ được lưu ý trong 11.8.1.

1.2 Phương pháp thử này có thể được sử dụng để đánh giá độ bền màu của thuốc nhuộm bằng cách bôi thuốc nhuộm lên vật liệu dệt theo một quy trình cụ thể và ở độ sâu quy định của màu và thử nghiệm vật liệu dệt đã nhuộm.

2. Nguyên tắc

2.1 Mẫu vải dệt và vải đối chứng thử nghiệm được tiếp xúc đồng thời với các oxit nitơ từ khói khí cháy cho đến khi mẫu đối chứng có sự thay đổi về màu sắc tương ứng với màu của tiêu chuẩn phai màu. Sự thay đổi màu sắc của mẫu vật được đánh giá bằng thang màu xám tiêu chuẩn để đánh giá sự thay đổi màu sắc. Nếu không quan sát thấy sự thay đổi màu sắc trong mẫu vật sau một khoảng thời gian hoặc chu kỳ phơi sáng, thì có thể tiếp tục phơi nhiễm trong một số khoảng thời gian cụ thể hoặc trong số khoảng thời gian cần thiết để tạo ra một lượng thay đổi màu cụ thể trong mẫu vật.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)