AATCC TM94 Nhận biết các thành phần hoàn thiện trong Dệt may

AATCC Test Method 94 - Finishes in Textiles: Identification

Phương pháp nhận biết các thành phần hoàn thiện trong Dệt may

Được phát triển vào năm 1959 bởi Ủy ban AATCC RR45, được kích hoạt lại thành RA45 2012; sửa đổi các năm 1961, 1962, 1965, 1987, 2012, 2020; khẳng định lại các năm 1969, 1973, 1977, 1985, 2002, 2007, 2017; sửa đổi biên tập 1974, 2010 2019; sửa đổi chỉnh sửa và tái xác nhận năm 1992, 1997.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử này đưa ra các hướng dẫn để xác định định tính các thành phần hoàn thiện khác nhau có trên vải dệt, sợi hoặc xơ.

1.2 Sơ đồ nhận dạng có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các cách tiếp cận sau:

1.2.1 Các chiết dung môi tuần tự tiếp theo là xác định các chất chiết bằng quang phổ hồng ngoại (IR), sắc ký khí (GC), sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), sắc ký lớp mỏng (TLC), quang phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) hoặc dụng cụ khác hoặc phương pháp hóa ướt.

1.2.2 Đo trực tiếp các thành phần nguyên tố hoặc hóa học trên vải bằng quang phổ huỳnh quang tia X, quang phổ phản xạ sóng, quang phổ hấp thụ nguyên tử trong lò và các phương pháp phân tích hóa học ướt hoặc dụng cụ khác.

1.2.3 Xác định các thành phần hoàn thiện cụ thể bằng các phép thử điểm hóa học trên hàng dệt hoặc chất chiết xuất từ ​​hàng dệt.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)