ISO 6330/ 5077/ 3759 là gì? Mối quan hệ và mục đích?

ISO 6330/ 5077/ 3759 là gì? Mối quan hệ và mục đích?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về các tiêu chuẩn này

ISO 6330 Textiles — Domestic washing and drying procedures for textile testing

ISO 6330 với hàng Dệt may - Quy trình giặt và sấy trong nước để kiểm tra hàng dệt

Với tiêu chuẩn này, được chỉ định quy trình/ thứ tự các giai đoạn thử nghiệm và vật tư sử dụng, nhằm đảm bảo thử nghiệm đạt tiêu chuẩn. 

Các công cụ thường được sử dụng ở Anh sẽ là Wascator và AccuDry (máy sấy tuble). Máy giặt và sấy đã được tiêu chuẩn hóa, chứa các quy trình giặt theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc sử dụng chính là để ổn định kích thước (thường được gọi là độ co ngót) và kiểm tra bề ngoài. 

ISO 5077 Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying

ISO 5077 với hàng Dệt may- Xác định sự thay đổi kích thước trong giặt và sấy

Là phương pháp thử liên quan đến việc xác định sự thay đổi kích thước của vải, quần áo hoặc các mặt hàng dệt khác khi có sự kết hợp thích hợp của các quy trình giặt và sấy quy định.

ISO 3759 Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change

ISO 3759 với hàng Dệt may - Chuẩn bị, đánh dấu và đo lường các mẫu vải và hàng may mặc trong các thử nghiệm xác định sự thay đổi kích thước

Là phương pháp chuẩn bị, đánh dấu và đo vải dệt, hàng may mặc và tổ hợp vải để sử dụng trong các thử nghiệm đánh giá sự thay đổi kích thước sau một xử lý cụ thể - trong trường hợp này là giặt theo quy trình ISO 6330.

Nhìn chung ISO 6330, 5077 và 3759 là tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến giặt và sấy quần áo trong nước. Mục đích, để xác định/ đánh giá sự thay đổi của các sản Dệt may sau các quy trình giặt sấy - được giả lập như quy trình giặt giũ tại nhà. 

Các mẫu thử nghiệm được đánh giá bởi bộ thước mẫu đo độ co ngót/ co giản

Các đơn vị được sử dụng để ổn định thứ nguyên là "%".

Giá trị "+" cho biết phần mở rộng và giá trị "-" cho biết sự co lại.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)