Bột giặt tiêu chuẩn Standard Soap 1.5kg SDC

Liên hệ

Nhà cung cấp: SDC

Loại: Vật tư thử nghiệm

Mô tả

Bột giặt tiêu chuẩn Standard Soap 1.5kg SDC 

Thương hiệu: SDC

Xuất xứ: UK

Sản phẩm này được sản xuất để sử dụng trong loạt bài kiểm tra độ bền màu ISO 105 C. Loại bột này không chứa chất làm sáng huỳnh quang và công thức được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn ISO. Tiêu chuẩn sản xuất cao này cũng đảm bảo tính liên tục tuyệt vời từ lô này sang lô khác.

Mã sản phẩm:

  • SDC 2305: SDCE Standard Soap (SDCE Type 1) 1.5kg

Sản phẩm khác