Mô tả

Ảnh chuẩn ASTM D3512 đánh giá độ xù lông vải

ASTM D3512 Photographic standards

Hãng: James Heal

Tiêu chuẩn: ASTM D3512/ D3512M

Đánh giá độ xù lông/ đóng cọc của vải là phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn về các thay đổi bề mặt được sử dụng với Máy kiểm tra độ đóng cọc, với các vết cọc ngẫu nhiên. Ảnh chuẩn ASTM D3512 dùng để so sánh và đánh giá với 5 mức độ.

Mã sản phẩm:

  • James Heal 766-450: ASTM D 3512 Photographic standards

Sản phẩm khác