Mô tả

Ảnh chuẩn đánh giá thay đổi bề mặt hàng dệt may James Heal

James Heal photographic standards

Hãng: James Heal

Tiêu chuẩn: AATCC, ASTM, Snagpod, IWS, EMPA...

Các bức ảnh tiêu chuẩn, được phân loại vẫn được sử dụng rộng rãi cho đánh giá sự thay đổi bề mặt sau khi thử nghiệm. 

Để đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối từ lô này sang lô khác và để làm cho ảnh dễ sử dụng nhất có thể, chúng được sản xuất trong nhà và được kiểm soát chặt chẽ thỏa điều kiện.

Mã sản phẩm:

Code

Photographic standards

766-493

AATCC Photographs for single and double needle seams – per set (2)

766-450

ASTM D 3512 Photographic standards – per set (5)

766-455

Snagpod reference photographs – per set (9)

766-460

IWS pilling photographs SM 54 for knitted fabrics – per set

766-451

EMPA photographic standards – per full set (3 x 4 woven & 3 x 4 knitted)

766-459

IWS pilling photographs SM 50 for woven fabrics – per set

766-465

Mace snag photographs (suitable for use with ASTM D3939) – per set (9)


Xem thêm: Vật tư thử nghiệm chính hãng James Heal

Sản phẩm khác