Bóng đèn CWF Verivide

Liên hệ

Nhà cung cấp: Verivide

Loại: Bóng đèn

CWF - bóng đèn cool white thường được dùng cho các tủ soi màu Verivide CAC, SPLQC Xrite...

Mô tả

Bóng đèn Cool White CWF Verivide

Verivide Cool White Fluorescent Lamps

Thương hiệu: Verivide

Xuất xứ: EU

CWF - bóng đèn cool white có nhiệt độ màu là 4000K thường được dùng cho các tủ soi màu Verivide CAC, SPLQC Xrite...

CRI: 62 

Mô tả sản phẩm:

  • 60cm: CWF(24″) - Verivide F20T12/ CWF
  • 120cm: CWF(48″) - Verivide F40T12/ CWF
  • 150cm: CWF(60″) - Verivide F65/F80 T12/ CWF

Sản phẩm khác