Bóng đèn D65 Verivide 60cm

Liên hệ

Nhà cung cấp: Verivide

Loại: Bóng đèn

Mô tả

Bóng đèn giả lập ánh sáng ban ngày D65 Verivide

D65 F18T8 Verivide Artificial Daylight Lamp

Sản phẩm khác