Mô tả

Bóng đèn dùng cho các tủ so màu hoặc thiết bị phòng lab

Color Viewing Lamp TL84 Philips

Thương hiệu: Philips

Xuất xứ: Poland, Holland, Thailand, USA

Mã sản phẩm: (24") = 60cm | (36") = 90cm | (48'') = 120cm | (60") = 150cm

 • TL84(24") - Philips Master TL-D 18W/840 (Holland)
 • TL84(36") - Philips Master TLD 30W/840 (Holland)
 • TL84(48'') - Philips Master TL-D 36W/840 (Poland)
 • TL84(60") - Philips Master TLD 58W/840 (Poland)
   
 • TL84(48'') - Philips MCFE 40W/840 (Poland)
 • TL84(60") - Philips MCFE 65-80W/840 P15 (Poland)
   
 • TL84(24") - Philips TLD 18W/840 (Thailand)
 • TL84(24") - Philips Ultralume F20T12/41U (USA)

Sản phẩm khác