Bóng đèn TL84 Verivide

Liên hệ

Nhà cung cấp: Verivide

Loại: Bóng đèn

Bóng đèn dùng cho các tủ soi màu Verivide CAC hoặc phòng lab

Mô tả

Bóng đèn dùng cho các tủ soi màu Verivide CAC hoặc phòng lab

Point of Sale Lamp

Thương hiệu: Verivide 

Xuất xứ: EU

Mô tả sản phẩm:

  • 600 mm TL84 Point of Sale Lamp

TL84(24”) – VeriVide F18T8/840 P15 (EU)

  • 1200 mm TL84 Point of Sale Lamp

TL84(48”) – VeriVide F36T8/840 P15 (EU)

  • 1500 mm TL84 Point of Sale Lamp

TL84(60″) – VeriVide F58T8/840 P15 (EU)

 

Sản phẩm khác