Bột giặt tiêu chuẩn SDCE

Liên hệ

Nhà cung cấp: SDC

Loại: Vật tư thử nghiệm

Được dùng trong các thử nghiệp độ bền màu, độ ổn định về hình dáng vật thể.

Mô tả

SDCE Standard Reference Detergents

Thương hiệu: SDC Việt Nam

Xuất xứ: UK

Bột giặt, chất tẩy rửa tiêu chuẩn SDCE được dùng trong các thử nghiệp độ bền màu, độ ổn định về hình dáng vật thể

Mã sản phẩm:

2305SDC Soap Powder FBA free ISO 105 C series1.5kg tub
2408SDCE ECE Non Phosphate Detergent (A) 2kgper 2 Kg tub
2420SDCE ECE Non Phosphate Detergent (A) 15kgper 15 Kg box
2458SDCE ECE Phosphate Detergent (B) 2 Kgper 2 Kg tub
2470SDCE ECE Phosphate Detergent (B) 15 Kgper 15 Kg box
2508SDCE Reference Detergent No 4 2 Kg Formerly (IEC A)per 2 Kg tub
2520SDCE Reference Detergent No 4 15 Kg – Formerly (IEC A)per 15 Kg box
2558SDCE IEC Phosphate Detergent (B) 2kgper 2 Kg tub
2570SDCE IEC Phosphate Detergent (B) 15kgper 15 Kg box
2575SDCE Reference Detergent Type (6) 15kgper 15 Kg sack
2580SDCE Reference Detergent Type (7) 15kgper 15 Kg sack
2588SDCE IEC Non Phosphate Detergent A* (A Star) 
2590SDCE Non-ionic detergent, C13 oxoalcoholethoxylate (7EO) (1.5Kg) 
2605SDCE TAED 92%250g
2615SDCE Fabric Conditioner – Type 15Kg
2705SDCE Sodium Perborate Tetrahydrate2kg
2710Ariel Colourper box
2715Persil Hand Wash & Twin Tubper box
2720Persil Biologicalper box
2725Persil non Biologicalper box
2730Persil Colourper box
2735Ariel Actilift Powderper box

Xem thêm: Tổng hợp các loại bột giặt/ chất tẩy rửa thử nghiệm tiêu chuẩn

Sản phẩm khác