Giấy thấm AATCC Blotting Paper

Liên hệ

Nhà cung cấp: AATCC

Loại: Vật tư thử nghiệm

Là vật liệu không dệt hấp thụ được sử dụng trong các phương pháp thử nghiệm của AATCC

Mô tả

Giấy thấm AATCC Blotting Paper

Thương hiệu: AATCC

Xuất xứ: USA

Mã sản phẩm: 

  • 78344A:  508mm x 1016mm (20” × 40”);125 Sheets
  • 78344B:  254mm x 254mm (10” × 10”); 1000 Sheets
  • 78344C:  152mm x 230mm (6” × 9”); 1500 Sheets
  • 78344D: 152mm x 152mm (6” × 6”); 2250 Sheets
Đặc điểm:
Giấy thấm AATCC là vật liệu không dệt hấp thụ được sử dụng trong các phương pháp thử nghiệm của AATCC về khả năng chống thấm nước hoặc chống thấm, thoát đất, xén ướt và các loại khác.
 
Tiêu chuẩn: AATCC TM35, 42, 70, 130, TM8116

Lưu ý: Nó không phù hợp với PB70 phân loại của AAMI.

Sản phẩm khác