ISO Cotton Adjacent Testfabrics

Liên hệ

Nhà cung cấp: Testfabrics

Loại: Vật tư thử nghiệm

Cotton ADJ là loại vải trắng đơn sợi tiêu chuẩn, được sử dụng cho thử nghiệm độ bền màu theo tiêu chuẩn ISO 105-F02, hay AATCC TM93 và 101

Mô tả

Vải Cotton tiêu chuẩn hãng Testfarbics 

ISO 105 - F02 Cotton Adjacent Fabrics

Thương hiệu: Testfabrics

Xuất xứ: USA

Cotton ADJ là loại vải trắng đơn sợi tiêu chuẩn, được sử dụng cho thử nghiệm độ bền màu theo tiêu chuẩn ISO 105-F02, hay AATCC TM93 và 101

Trong lượng khoảng: 115g / m2

Chiều rộng khoảng: 45" (114 cm)

Mã quy cách:

  • 1602001: 1m
  • 1602002: 5m/pack
  • 1602003: 4x10 cm (Straight Edges) pieces, 100pcs/ pack

Sản phẩm khác