Bộ vải len xanh SDCE thử độ bền màu ánh sáng

Liên hệ

Nhà cung cấp: SDC

Loại: Vật tư thử nghiệm

Một loạt 8 loại vải len được nhuộm bằng thuốc nhuộm màu xanh lam dùng để đánh giá độ bền màu ánh sáng trong loạt thử nghiệm ISO 105 B.

Mô tả

Bộ vải len xanh SDCE thử độ bền màu ánh sáng

SDCE Blue Wools Pre-mounted 1-8 for colour fastness

Thương hiệu: SDCE

Xuất xứ: UK

Đây là một loạt 8 loại vải len được nhuộm bằng thuốc nhuộm màu xanh lam cụ thể để tạo ra các loại vải len màu xanh lam từ độ bền ánh sáng rất thấp đến độ bền ánh sáng rất cao. Điều này tạo thành một thang số từ 1 đến 8 trong đó 1 có độ bền ánh sáng kém nhất, đến 8 có độ bền ánh sáng tốt nhất.

Dùng thước xám để đánh giá sự thay đổi màu sắc, tương quan với hiệu suất đang sử dụng. Điều này được sử dụng để dự đoán sự phù hợp cho mục đích sử dụng cuối cùng nhất định; quần áo thường tối thiểu phải đạt cấp 4 trong khi đồ đạc cần phải đạt cấp 6. Chúng được sử dụng trong loạt thử nghiệm ISO 105 B và có thể được sử dụng cùng với vải Kiểm soát độ ẩm để hiệu chuẩn máy.

Mã quy cách: kích thước mỗi 1 len xanh là 15x25cm

  • SDCE 2821: Blue Wool No.1 
  • SDCE 2822: Blue Wool No.2 
  • SDCE 2823: Blue Wool No.3 
  • SDCE 2824: Blue Wool No.4 
  • SDCE 2825: Blue Wool No.5 
  • SDCE 2826: Blue Wool No.6 
  • SDCE 2827: Blue Wool No.7 
  • SDCE 2828: Blue Wool No.8 
  • SDCE 2829: Blue Wool Pre-mounted 1-8
  • SDCE 3605: Humidity control fabric 1 pattern 25x15cm

Sản phẩm khác