Thang ảnh đánh giá thử nghiệm phun thấm AATCC

Liên hệ

Nhà cung cấp: AATCC

Loại: Vật tư thử nghiệm

Mô tả

Thang ảnh đánh giá khả năng chống thấm với thử nghiệm phun AATCC

Photographic spray test evaluation scale

Thương hiệu: AATCC

Xuất xứ: USA

Thang được chia thành 6 cấp bậc khác nhau để đánh giá khả năng chống - thấm của mẫu thử, được ghi chú chi tiết đặc điểm đánh giá theo thang ảnh. 

Thang đo được sử dụng để đánh giá các mẫu vật được thử nghiệm theo AATCC TM22, Chống thấm nước: Thử nghiệm phun. 

Mã sản phẩm và quy cách:

  • 78387A: Photographic spray test evaluation scale

Sản phẩm khác