Vải bù trọng ISO type 2 hãng Testfabrics

Liên hệ

Nhà cung cấp: Testfabrics

Loại: Vật tư thử nghiệm

50%Polyester / 50 % Cotton

Được sử dụng để đảm bảo rằng trọng tải giặt được sử dụng để thử nghiệm hàng may mặc có trọng lượng đủ.

Mô tả

Vải bù trọng TestFabrics theo tiêu chuẩn ISO (TYPE 2)

ISO Makeweights loading Fabrics/ Ballast type II

Thương hiệu: Testfabrics

Xuất xứ: US

Được sử dụng để đảm bảo rằng trọng tải giặt được sử dụng để thử nghiệm hàng may mặc có trọng lượng đủ.

CodesTên sản phẩmThông tin sản phẩm
  0202001  ISO 80 20 WC 30X30 2L ISO Wool/Cotton Ballast 30x30 cm, Each piece is 2 layers of fabric sewn
together at the edges (300 +/-30) mm x (300 +/-30) mm, 1 Kg Load (Pack of 26
pieces, 8 pieces of Cotton and 18 Pieces of Wool), Pack of 1 Kg
  0202002  ISO B 3175-4 Polyester-Cotton (50-50) Ballast
Two Layers, 800 +/- 20 mm (31.5 +/- 0.75 inches)
According to ISO 3175-4 section 6.4 Ballast Specifications, Pack of 8 Pieces
  0202003  ISO B I BS EN ISO 6330:2012 Ballast Type I 100% Cotton, Pack of 4 Pieces is approx
1.2 Kg , Pack of 4 Pieces
  0202004  ISO B II BS EN ISO 6330:2012 Ballast Type II 50%Polyester / 50 % Cotton, Pack of 8
Pieces is approx 2 Kg , Pack of 8 Pieces
  0202005  ISO B III BS EN ISO 6330:2012 Ballast Type III 100% Polyester According to Annex H
20 Pieces/Approx 1 Kg/Pack, Pack of 20 Pieces

Xem thêm: Tổng hợp các loại vải bù trọng tin dùng

Vải bù trọng tiêu chuẩn ISO | Vải bù trọng tiêu chuẩn AATCC

Xem thêm: Tổng hợp vật tư chính hãng Testfabrics

Sản phẩm khác