Mô tả

Vải chà xát SDC tiêu chuẩn ISO

SDC cotton lawn rubbing fabric

Thương hiệu: SDC

Xuất xứ: UK

Sử dụng trong thử nghiệm độ bền chà xát ướt và khô của vải dệt theo các thử nghiệm ISO 105 X12 và độ bền tiếp xúc ướt.

Mã sản phẩm

  • 1305: metres
  • 1320: 5 metre Pack
  • 1323: 5 x 5 cm (Gimped) 500 piece pack
  • 1324: 5 x 5 cm (Straight) 500 piece pack
  • 1351: 20 x 10 cm (Gimped) 50 piece pack

Tiêu chuẩn: ISO 105-F09

Sản phẩm khác