Vải đa sợi AATCC multifiber MFF10 Testfabrics

Liên hệ

Loại: Vật tư thử nghiệm

Vải đa sợi Testfabrics được sử dụng trong mọi thử nghiệm tác động cơ học như AATCC Multifiber về độ bền màu trong giặt giũ.

Mô tả

Vải đa sợi Testfabrics Style #10 tiêu chuẩn AATCC

AATCC multifiber MFF10 TestFabrics

Thương hiệu: Testfabrics

Xuất xứ: US

Vải đa sợi Testfabrics được sử dụng trong mọi thử nghiệm tác động cơ học như AATCC Multifiber về độ bền màu trong giặt giũ.

Thông tin chất liệu: Sáu sợi (dải 8 mm [0,33 in.]) Chứa axetat, bông, nylon, tơ tằm, viscose và len.

Tiêu chuẩn: AATCC TM61, AATCC TM15

Quy cách: 

CodeTên sản phẩm Thông tin sản phẩm
0402001MFF 10 PRECUT 2X2 CCE PCSAATCC Multifiber test fabric # 10 precut pieces of 2 X 2 inches (5 X 5 cm) Cold Cut Edges (WITHOUT Heat Sealed Edges).
Precisely cold cut edges for use any stationary test such as AATCC TM 15-Colorfastness to Perspiration done in a perspiration tester.
Pack of 500 Pieces
0402002MFF 10 PRECUT 2X2 HSE PCSAATCC Multifiber test fabric # 10 precut pieces of 2 X 2 inches (5 X 5 cm) WITH Heat Sealed (Fused) Edges.
Precisely cut, heat sealed edges to use in any mechanical action test such as AATCC TM 61 Colorfastness to Laundering testing done in a
Laundrometer.
Pack of 500 Pieces
0402003MFF 10 PRECUT 2X2 OCE PCSAATCC Multifiber test fabric # 10 precut pieces of 2 X 2 inches (5 X 5cm) WITH 2 Overcast (Serged) Edges and 2 Heat Sealed (Fused)
Edges.
Precisely cut, heat sealed & serged for use in any heavy mechanical action test such as AATCC TM 61 (3A & 4A)-Colorfastness to Laundering test done in a Laundrometer.
Pack of 500 Pieces
0402004MFF 10 PRECUT 2X4 CCE PCSAATCC Multifiber test fabric # 10 precut pieces of 2 X 4 inches (5 X 10cm) Cold Cut Edges (WITHOUT Heat Sealed Edges).
Precisely cold cut edges for use any stationary test such as AATCC TM
15-Colorfastness to Perspiration done in a perspiration tester.
Pack of 250 Pieces
0402005MFF 10 PRECUT 2X4 HSE PCSAATCC Multifiber test fabric # 10 precut pieces of 2 X 4 inches (5 X 10cm) WITH Heat Sealed (Fused) Edges.
Precisely Heat Sealed Edges to use in any mechanical action test such
as AATCC TM 61-Colorfastness to Laundering testing done in a
Laundrometer.
Pack of 250 Pieces
0402007MFF 10 UNCUT 5M PACK Approx Width: 34 inches (86 cm), Pack of 5 Meters
Note: Tesfabrics, Inc. does not accept any returns in case if any error occurs during cutting. For precision, consistency and efficiency we recommend MFF PRECUT PIECES available in Cold Cut Edges, Heat Sealed Edges & Overcast Edges.
0402008MFF 10 UNCUT 25M ROLLApprox Width: 34 inches (86 cm), Pack of 25 Meters
Note: Tesfabrics, Inc. does not accept any returns in case if any error occurs during cutting. For precision, consistency and efficiency we recommend MFF PRECUT PIECES available in Cold Cut Edges, Heat Sealed Edges & Overcast Edges.

Xem thêm: Tổng hợp các loại vải đa sợi

Vải đa sợi là gì? Thành phần và ứng dụng?

Xem thêm: Tổng hợp vật tư và thiết bị chính hãng Testfabrics

Sản phẩm khác