Mô tả

Vải đa sợi Testfabrics Style #10A tiêu chuẩn AATCC & ISO

AATCC & ISO multifiber MFF10A TestFabrics

Thương hiệu: Testfabrics

Xuất xứ: US

Vải đa sợi Testfabrics được sử dụng trong mọi thử nghiệm tác động cơ học như AATCC Multifiber về độ bền màu trong giặt giũ.

Thông tin chất liệu: Sáu sợi (dải 15 mm [0,6 in.]) Chứa axetat, bông, nylon, polyester, acrylic và len.

Tiêu chuẩn: AATCC TM61AATCC TM15

Quy cách: 

CodeTên sản phẩmThông tin sản phẩm
0403001MFF 10A (DW) PRECUT 4X10 CCE PCSAATCC & ISO (DW) Multifiber test fabric # 10A (DW) precut pieces of 4 X 10 cm (1.57X 3.93 inches) Cold Cut Edges (WITHOUT Heat Sealed Edges).
Precisely cold cut edges for use in any stationary tests done in a perspiration tester.
Pack of 250 Pieces
0403002MFF 10A (DW) PRECUT 4X10 HSE PCSAATCC & ISO (DW) Multifiber test fabric # 10A (DW) precut pieces of 4 X 10 cm (1.57X 3.93 inches) WITH Heat Sealed (Fused) Edges.
Precisely Heat Sealed Edges to use in any mechanical action test such as AATCC TM61-Colorfastness to Laundering testing done in a Laundrometer.
Pack of 250 Pieces
0403003MFF 10A (DW) PRECUT 4X10 OCE PCSAATCC & ISO (DW) Multifiber test fabric # 10A (DW) precut pieces of 4 X 10 cm (1.57X 3.93 inches) WITH 2 Overcast (Serged) Edges and 2 Heat Sealed (Fused) Edges.
Precisely cut, heat sealed & serged for use in any heavy mechanical action test such asAATCC TM 61 (3A & 4A)-Colorfastness to Laundering test done in a Laundrometer.
Pack of 250 Pieces
0403004MFF 10A (DW) PRECUT 5X10 CCE PCSAATCC & ISO (DW) Multifiber test fabric # 10A (DW) precut pieces of 5 X 10 cm (1.96X 3.93 inches) Cold Cut Edges (WITHOUT Heat Sealed Edges).
Precisely cold cut edges for use any stationary test such as AATCC TM 15-Colorfastness to Perspiration done in a perspiration tester.
Pack of 250 Pieces
0403005MFF 10A (DW) PRECUT 5X10 HSE PCSAATCC & ISO (DW) Multifiber test fabric # 10A (DW) precut pieces of 5 X 10 cm (1.96X 3.93 inches) WITH Heat Sealed (Fused) Edges.
Precisely Heat Sealed Edges to use in any mechanical action test such as AATCC TM61-Colorfastness to Laundering testing done in a Laundrometer.
Pack of 250 Pieces
0403007MFF 10A (DW) UNCUT 5M PACKAATCC & ISO (DW) Multifiber test fabric # 10A (DW)
Note: Tesfabrics, Inc. does not accept any returns in case if any error occurs duringcutting. For precision, consistency and efficiency we recommend MFF PRECUTPIECES available in Cold Cut Edges, Heat Sealed Edges & Overcast Edges.Approx Width: 34 inches (86 cm),
Pack of 5 Meters
0403008MFF 10A (DW) UNCUT 25M ROLLAATCC & ISO (DW) Multifiber test fabric # 10A (DW)
Note: Tesfabrics, Inc. does not accept any returns in case if any error occurs duringcutting. For precision, consistency and efficiency we recommend MFF PRECUTPIECES available in Cold Cut Edges, Heat Sealed Edges & Overcast Edges.Approx Width: 34 inches (86 cm),
Roll of 25 Meters

Xem thêm: Tổng hợp các loại vải đa sợi

Vải đa sợi là gì? Thành phần và ứng dụng?

Xem thêm: Tổng hợp vật tư chính hãng Testfabrics

Sản phẩm khác