Xốp thử nghiệm mài mòn Martindale SDCE

Liên hệ

Nhà cung cấp: SDC

Loại: Vật tư thử nghiệm

Mô tả

Xốp thử nghiệm mài mòn Martindale SDCE

SDCE Polyetherurethane Foam

Thương hiệu: SDCE

Xuất xứ: UK

Xốp mài mòn được dùng cho máy thử nghiệm độ mài mòn, ở hình thái được cắt sẵn với miếng tròn đường kính 38mm hoặc miếng 25x20cm

Mã quy cách:

  • SDCE 2020: Ø 38mm, 1000 miếng/ hộp
  • SDCE 2021:  25x20cm, 25 miếng/ hộp

Sản phẩm khác