Tấm lót máy cắt vải mẫu Samsung 22cm x 22cm

Liên hệ

Nhà cung cấp: Samsung nECO

Loại: Thiết bị kiểm tra

Được sử dụng với máy cắt vải mẫu tròn Samsung SPI2003

Mô tả

Tấm lót máy cắt vải mẫu Samsung 22cm x 22cm

Thông số: 22cm x 22cm, dày 5mm

Được sử dụng với máy cắt vải mẫu tròn Samsung SPI2003


Xem thêm: Máy Cắt Vải Mẫu Tròn Samsung SPI2003

Sản phẩm khác