Thiết bị đánh giá độ đóng cọc vải Verivide PAV

Liên hệ

Nhà cung cấp: Verivide

Loại: Thiết bị kiểm tra

Mô tả

Thiết bị đánh giá độ đóng cọc vải Verivide PAV

Verivide Pilling Assessment Viewer (PAV)

Thương hiệu: VeriVide 

Xuất xứ: UK

Ứng dụng: Đánh giá hiệu quả các loại vải khi được gắn trên đầu Martindale để đánh giá quá trình đóng cọc thẳng, được đặt theo tiêu chuẩn công nghiệp về ánh sáng ban ngày nhân tạo.

(PAV) đã được phát triển để tuân thủ cả ba phần của tiêu chuẩn BN EN ISO 12945 và lý tưởng để đánh giá việc đóng cọc trên vải và hàng may mặc:

• Phần 1: Phương pháp hộp đóng cọc ICI (BS 5811)
• Phần 2: Phương pháp Martindale sửa đổi (SN 198 525)
• Phần 3: Phương pháp đảo trộn ngẫu nhiên Atlas (ASTM D 3512-96)
Cũng có thể xem các phương pháp kiểm tra khác, bao gồm cả những phương pháp được chỉ định bởi các nhà bán lẻ lớn.

PAV sử dụng nguồn sáng giả lập ánh sáng ban ngày D65 của VeriVide hoặc cool white CWF khi được yêu cầu.

Sản phẩm khác