Mô tả

Ảnh chuẩn AATCC đánh giá độ mịn đường may đơn và đôi

AATCC photographic seam smoothness scales

Thương hiệu: AATCC 

Xuất xứ: USA

Thang đo ảnh đánh giá độ mịn của đường may theo AATCC TM88B, sau khi giặt tại nhà và TM143. Bao gồm đường may đơn và kim đôi.

Mã sản phẩm:

  • AATCC 68373A: AATCC photographic seam smoothness scales.
  • James Heal 766-493: AATCC Photographs for single and double needle seams – per set (2)

Sản phẩm khác