BAM-E001 tấm cao su chuẩn thử nghiệm độ mài mòn

Liên hệ

Nhà cung cấp: BAM

Loại: Thiết bị kiểm tra

BAM-E001 tấm cao su hợp chất chuẩn so sánh số 1 để kiểm tra mài mòn theo ISO 4649

Mô tả

BAM-E001 tấm cao su chuẩn thử nghiệm độ mài mòn

Standard Reference Elastomers (SRE): BAM-E001

Thương hiệu: BAM

Xuất xứ: Germany

Tiêu chuẩn: DIN-53516、ISO-4649、GT/T9867/SATRA TM174、BS-903
Đặc điểm:
  • Hợp chất đối chứng tiêu chuẩn số 1 được sử dụng cho các phép thử mài mòn so sánh được mô tả trong các tiêu chuẩn nêu trên.
  • Nó thiết lập một mức độ mất mài mòn đồng đều, ổn định. 
  • Thường được sử dụng thử độ mài mòn ở ngành giày da
Thông số kỹ thuật:
  • Tỷ trọng theo ISO 1183-1 (1,35 ± 0,02) g / cm3
  • Độ cứng theo ISO 7619 (60 ± 3) Bờ A
Kích thước: 8 mm x 181 mm x 181 mm

Sản phẩm khác