Bóng đèn Horizon D65 GE 750W

Liên hệ

Nhà cung cấp: GE

Loại: Bóng đèn

Bóng đèn Horizon D65 GE 750W cho tủ soi màu Spectralight III Xrite

Mô tả

Bóng đèn Horizon D65 GE 750W cho tủ soi màu Spectralight III Xrite

GE Daylight D65 750W 120V

Thương hiệu: GE

Xuất xứ: Hungary

Bóng đèn mô phỏng ánh sáng ban ngày (ánh sáng trắng), sử dụng trong tủ soi màu Spectralight III / Xrite Macbeth SPL III

Mã sản phẩm:  Daylight(D65) - 750W 120V (EJG), GE (Hungray)


Xem thêm: Các loại bóng đèn thay thế cho các tủ soi màu

Sản phẩm khác