Mô tả

Chất tẩy rửa/ bột giặt tiêu chuẩn James Heal

Thương hiệu: James Heal

Xuất xứ: UK

Hãng James Heal có các loại bột giặt tiêu chuẩn sử dụng cho cả độ bền màu và độ co giãn. Tuân theo các quy định có liên quan, theo quy định của cả hai tiêu chuẩn ISO, AATCC và các tiêu chuẩn quốc tế khác.

Mã sản phẩm:

CodeDetergents – European
 706-657 Standard Soap – per tub (2kg)
 706-652 ECE Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A) [Without Optical Brightener] – per tub (2kg)
 706-666 IEC Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A) [Without Optical Brightener] – per tub (2kg)
 706-735 TAED [Tetra-acetylethylene diamine] -92% activity – per pack (250g)
 706-743 TAED [Tetra-acetylethylene diamine] -92% activity – per pack (500g)
 706-672 IEC Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A*) [Without Optical Brightener] – per tub (2kg)
 706-650 ECE Formulation Phosphate Reference Detergent (B) [Without Optical Brightener] – per tub (2kg)
 706-654 IEC Formulation Phosphate Reference Detergent (B) [Without Optical Brightener] – per tub (2kg)

 

CodeDetergents – American
 706-500 AATCC 1993 Non-Phosphate Reference Detergent nt- per tub (2kg) [Without Optical Brightener]
 706-501 AATCC 1993 Non-Phosphate Reference Detergent nt- per drum (15kg) [Without Optical Brightener]
 706-765 AATCC 1993 Non-Phosphate Reference Detergent nt- per drum (90kg) [Without Optical Brightener]
 706-402 AATCC Standard Liquid Detergent-per container (3.5 US gallon) [ Without Optical Brightener]

Xem thêm:  Tổng hợp các loại bột giặt thử nghiệm tiêu chuẩn được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam

Tổng hợp các vật tư thử nghiệm hãng James Heal

Sản phẩm khác