Mô tả

Chất tẩy rửa tiêu chuẩn James Heal dùng thử nghiệm độ bền màu

James Heal detergents

Thương hiệu: James Heal

Xuất xứ: UK

James Heal sản xuất một loạt các loại xà phòng và chất tẩy rửa được tiêu chuẩn hóa. Được sử dụng cho cả thử nghiệm độ bền màu và độ co giãn. Tuân theo các quy định có liên quan, theo quy định của cả hai tiêu chuẩn ISO, AATCC và các tiêu chuẩn quốc tế khác.

Mã sản phẩm:

CodeDetergents – European
706-657Standard Soap – per tub (2kg)
706-652ECE Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A) [Without Optical Brightener] – per tub (2kg)
706-666IEC Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A) [Without Optical Brightener] – per tub (2kg)
706-735TAED [Tetra-acetylethylene diamine] -92% activity – per pack (250g)
706-743TAED [Tetra-acetylethylene diamine] -92% activity – per pack (500g)
706-672IEC Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A*) [Without Optical Brightener] – per tub (2kg)
706-650ECE Formulation Phosphate Reference Detergent (B) [Without Optical Brightener] – per tub (2kg)
706-654IEC Formulation Phosphate Reference Detergent (B) [Without Optical Brightener] – per tub (2kg)

 

CodeDetergents – American
706-500AATCC 1993 Non-Phosphate Reference Detergent nt- per tub (2kg) [Without Optical Brightener]
706-501AATCC 1993 Non-Phosphate Reference Detergent nt- per drum (15kg) [Without Optical Brightener]
706-765AATCC 1993 Non-Phosphate Reference Detergent nt- per drum (90kg) [Without Optical Brightener]
706-402AATCC Standard Liquid Detergent-per container (3.5 US gallon) [ Without Optical Brightener]

Xem thêm: Tổng hợp các chất tẩy rửa hãng AATCC, bột giặt tiêu chuẩn SDC...

    Sản phẩm khác