Giấy kiểm tra sự thoát hơi nước AATCC

Liên hệ

Nhà cung cấp: AATCC

Loại: Vật tư thử nghiệm

Giấy kiểm tra hơi được sử dụng trong AATCC Test Method 204, Sự vận chuyển hơi nước của vải dệt

Mô tả

Giấy kiểm soát sự truyền hơi AATCC

AATCC Vapor transmission control paper

Thương hiệu: AATCC

Xuất xứ: USA

Mã sản phẩm: 

  • 79149A: Vapor transmission control paper 
Giấy kiểm tra hơi được sử dụng trong AATCC Test Method 204, Sự vận chuyển hơi nước của vải dệt. Mỗi đơn hàng bao gồm 100 cắt sẵn mẫu.

Sản phẩm khác