Len xanh và vải kiểm soát độ ẩm SDCE

Liên hệ

Nhà cung cấp: SDC

Loại: Vật tư thử nghiệm

Len xanh và vải kiểm soát độ ẩm SDCE được sử dụng trong các thử nghiệm độ bền màu ánh sáng và thời tiết.

Mô tả

Len xanh và vải kiểm soát độ ẩm SDCE

Blue Wool and Humidity Control Fabric SDCE

Thương hiệu: SDC Việt Nam

Xuất xứ: UK

Len xanh và vải kiểm soát độ ẩm SDCE được sử dụng trong các thử nghiệm độ bền màu ánh sáng và thời tiết.

Tiêu chuẩn: ISO 105 B

Mã sản phẩm:

CodeTên sản phẩm
2821 Blue Wool number 1 (pattern 15x25cm)
2822 Blue Wool number 2 (pattern 15x25cm)
2823 Blue Wool number 3 (pattern 15x25cm)
2824 Blue Wool number 4 (pattern 15x25cm)
2825 Blue Wool number 5 (pattern 15x25cm)
2826 Blue Wool number 6 (pattern 15x25cm)
2827 Blue Wool number 7 (pattern 15x25cm)
2828 Blue Wool number 8 (pattern 15x25cm)
2839 Blue Wool Pre-mounted 1-8
3605 Humidity Control Fabric 1 pattern 25x15cm

Sản phẩm khác