Nỉ mài mòn Martindale SDCE

Liên hệ

Nhà cung cấp: SDC

Loại: Vật tư thử nghiệm

Được sử dụng trong thử nghiệm Martindale để đảm bảo trọng lượng và độ dày nhất quán

Mô tả

Tấm lót nỉ SDCE trong thử nghiệm Martindale

SDCE Felt Pads

Thương hiệu: SDCE 

Xuất xứ: UK

Tấm lót nỉ SDCE được sử dụng trong thử nghiệm Martindale để đảm bảo trọng lượng và độ dày nhất quán được quy định trong tiêu chuẩn. Được cắt sẳn dạng miếng hình tròn.

Sản phẩm được chia thành 2 loại: Dệt (Woven) và không Dệt (Non-Woven) và có 2 loại kích thước Ø 90mm và 140mm

Quy cách và mã order:

  • 2010: Woven Ø 90mm 24pcs/pack
  • 2011: Woven Ø 140mm 24 pcs/pack
  • 2017: Non-Woven Ø 90mm 24pcs/pack
  • 2018: Non-Woven Ø 140mm 24pcs/pack

Sản phẩm khác