Mô tả

Thước xám ISO 105-A02 color change SDCE 

3305 SDCE Grey Scale for Change in Colour

Thương hiệu: SDC

Xuất xứ: UK

Thước xám hay thang màu xám bao gồm 9 cặp chip màu xám trung tính không bóng, minh họa sự khác biệt về màu sắc có thể cảm nhận được. Chúng đưa ra xếp hạng độ bền tương ứng là 5, 4-5, 4, 3-4, 3, 2-3, 2, 1-2 và 1.

Chúng được sử dụng để đánh giá sự thay đổi màu sắc xảy ra trong các bài kiểm tra độ bền như mô tả trong ISO 105-A02. Chúng cũng rất cần thiết trong việc phân loại các bài kiểm tra độ bền ánh sáng khi sử dụng Tiêu chuẩn độ bền ánh sáng.

Mã sản phẩm các loại thước xám ISO:

  • 3305: Grey scale for Change in Colour (ISO 105-A02)
  • 3355: Grey scale for Assessing Staining (ISO 105-A03)

Sản phẩm khác