Thước xám JIS L0804 color change

Liên hệ

Nhà cung cấp: JIS

Loại: Vật tư thử nghiệm

Thước xám đánh giá độ bền màu của vải tiêu chuẩn JIS Nhật 

Mô tả

Thước xám đánh giá độ bền màu của vải tiêu chuẩn Nhật 

Grey scale for assessing change in color JIS L 0804:2004

Thương hiệu: JIS

Xuất xứ: Nhật

Được sử dụng kèm vải trắng tiêu chuẩn Cotton/Polyester/ Nylon JIS để thử nghiệm độ bền màu.


Xem thêm: Thước xám AATCC for staningAATCC color change

Vải đơn sợi Cotton JIS L0803 | Polyester JIS L0803 | Nylon JIS L0803 thử nghiệm độ bền màu

Sản phẩm khác