Mô tả

Vật tư thử nghiệm độ ố vàng James Heal

James Heal Phenolic Yellowing Test Kit

Thương hiệu: James Heal

Xuất xứ: UK

Hãng James Heal cung cấp các vật liệu thử nghiệm độ ố vàng của vải hoặc hàng may mặc, trong quá trình vận chuyển, lưu trữ đáp ứng các tiêu chuẩn EN ISO 105-X18, M&S C20B, TESCO Appendix D and Appendix N, Next TM43, Arcadia AG16, BHS TM 45, Adidas 5.10
Mã sản phẩm:

CodePhenolic Yellowing Test(Phenotest)
706-820 Impregnated test papers 100 x75mm – per pack (150)
706-822 Impregnated test papers 100 x75mm – per pack (200)
706-720 Impregnated test papers 100 x75mm – per pack (50)
706-709 Control fabrics 100 x 30mm – per pack (25)
706-792 BHT – free polythene flim – 63 microns thick – per box (100 pieces: 400 x 200mm)
766-201 Grey scale for assessing staining ISO 105 A03

Xem thêm: Tổng hợp các vật tư và thiết bị chính hãng James Heal

Sản phẩm khác