AATCC LP1 Giặt giũ tại nhà: Giặt máy

AATCC LP1, Home Laundering: Machine Washing

Phương pháp thử giặt giũ tại nhà: Giặt máy

Được phát triển vào năm 2018 bởi Ủy ban AATCC RA88 (thay thế cho Chuyên mục 6). Sửa đổi năm 2021; Đã chỉnh sửa chính xác năm 2019

Lời tựa

   Quy trình này dựa trên các phương pháp và thông số giặt là được phát triển ban đầu như một phần của các tiêu chuẩn AATCC khác nhau. Là một quy trình giặt tẩy độc lập, nó có thể được kết hợp với các phương pháp thử nghiệm khác, bao gồm cả những phương pháp kiểm tra bề ngoài, xác minh nhãn và tính dễ cháy. Quy trình rửa tay có thể được tìm thấy trong Quy trình Phòng thí nghiệm 2, Giặt tại nhà: Giặt tay.

   Các thủ tục rửa tiêu chuẩn vẫn nhất quán để cho phép so sánh các kết quả hợp lệ. Các thông số tiêu chuẩn đại diện, nhưng có thể không lặp lại chính xác các tập quán tiêu dùng hiện tại, thay đổi theo thời gian và giữa các hộ gia đình. Các thông số giặt tẩy thay thế (mực nước, kích động, nhiệt độ, v.v.) được cập nhật định kỳ để phản ánh chặt chẽ hơn thực tiễn của người tiêu dùng và cho phép sử dụng các máy tiêu dùng có sẵn, mặc dù các thông số khác nhau có thể tạo ra kết quả thử nghiệm khác nhau.

1. Mục đích và phạm vi

   1.1 Quy trình này cung cấp các điều kiện giặt là tại nhà tiêu chuẩn và thay thế bằng máy giặt tự động. Mặc dù quy trình bao gồm một số tùy chọn, nhưng không thể bao gồm mọi tổ hợp các thông số giặt là hiện có.

   1.2 Thử nghiệm này có thể áp dụng cho tất cả các loại vải và sản phẩm cuối cùng thích hợp cho giặt là tại nhà.

2. Nguyên tắc

   2.1 Các quy trình giặt tại nhà, bao gồm giặt trong máy giặt tự động và một số phương pháp làm khô được mô tả. Các thông số cho máy giặt và máy sấy quần áo cũng được bao gồm. Các quy trình được mô tả ở đây cần được kết hợp với một phương pháp thử nghiệm thích hợp, để thu được và giải thích kết quả.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)