AATCC TM102 Xác định Hydrogen Peroxide bằng Chuẩn độ Kali Permanganat

AATCC Test Method 102 - Determination of Hydrogen Peroxide by Potassium Permanganate Titration

Phương pháp xác định Hydrogen Peroxide bằng Chuẩn độ Kali Permanganat

Được phát triển vào năm 1957 bởi Ủy ban AATCC RA34; tái khẳng định các năm 1962, 1968, 1972, 1975, 1979, 2002, 2007, 2012, 2016; sửa đổi bằng biên tập (có thay đổi tiêu đề) 1983, 2010; được chỉnh sửa và tái xác nhận năm 1985, 1992; sửa đổi năm 1987 (với sự thay đổi tiêu đề), 1997.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử này xác định nồng độ của hydrogen peroxide (H2O2) trong các dung dịch nước, đặc biệt là những dung dịch được sử dụng trong tẩy trắng hàng dệt.

2. Nguyên tắc

2.1 Mẫu thử được axit hóa bằng axit sunfuric và chuẩn độ bằng dung dịch kali pemanganat đã chuẩn hóa. Nồng độ của hydro peroxit được tính bằng cách sử dụng thể tích và tính chuẩn của dung dịch pemanganat được sử dụng.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)