AATCC TM150 Sự thay đổi kích thước của quần áo sau khi giặt nhà

AATCC Test Method 150 - Dimensional Changes of Garments after Home Laundering

Phương pháp thử nghiệm sự thay đổi kích thước của quần áo sau khi giặt nhà

Được phát triển vào năm 1977 bởi Ủy ban AATCC RA42; đã được biên tập sửa đổi và tái khẳng định các năm 1979, 1984, 1992; sửa đổi theo biên tập 1983, 1985, 1989, 1990,1991,1996, 1997, 2004, 2005, 2006, 2008, 2016; sửa đổi các năm 1987, 1995, 2001, 2003 (có thay đổi tiêu đề), 2010, 2012, 01/2018, 11/2018; tái khẳng định 2000. Liên quan đến ISO 3759.

Lời tựa

Mặc dù phương pháp này yêu cầu đo lường sự thay đổi kích thước ở các vùng chưa được may của mẫu hàng may mặc, kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi cấu trúc hàng may mặc, độ căng, chỉ may hoặc đường cắt cùng với sự thay đổi kích thước của vải. Một tùy chọn cũng được cung cấp để đo sự thay đổi kích thước giữa hoặc dọc theo đường may quần áo.

Các thủ tục giặt tiêu chuẩn vẫn nhất quán để cho phép so sánh các kết quả hợp lệ. Các quy trình tiêu chuẩn đại diện, nhưng có thể không lặp lại chính xác các tập quán tiêu dùng hiện tại, thay đổi theo thời gian và giữa các hộ gia đình. Các quy trình giặt thay thế và các thông số máy có thể được tìm thấy trong AATCC LP1, Quy trình Phòng thí nghiệm về Giặt tại nhà: Giặt máy, AATCC LP2, Quy trình Phòng thí nghiệm về Giặt tại nhà: Giặt tay và ISO 6330, Dệt may - Quy trình giặt và sấy trong nước để kiểm tra hàng dệt.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử này dùng để xác định các thay đổi về kích thước (chiều dài và chiều rộng) của hàng may mặc khi trải qua các quy trình giặt là tại nhà. Bốn nhiệt độ giặt, ba chu kỳ khuấy và bốn quy trình làm khô cung cấp các thông số tiêu chuẩn để đại diện cho các lựa chọn chăm sóc tại nhà thông thường.

1.2 Phương pháp này có thể không áp dụng cho quần áo làm bằng một số loại vải co giãn.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)