AATCC TM159 Chuyển dịch axit và thuốc nhuộm axit đã xử lý trên Nylon

AATCC Test Method 159 - Transfer of Acid and Pre Metallized Acid Dyes on Nylon

Phương pháp thử nghiệm chuyển dịch axit và thuốc nhuộm axit đã xử lý trên Nylon
Được phát triển vào năm 1979 bởi Ủy ban AATCC RA87; được chỉnh sửa và tái khẳng định 1984, 1989 (đổi tên), 1994, 1999; sửa đổi theo biên tập 1985, 1987, 1997, 2004, 2010, 2019; tái khẳng định năm 2006; sửa đổi 2011, 2017.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử này đánh giá sự chuyển dịch axit (anion) hoặc thuốc nhuộm đã được xử lý trước từ chất nhuộm màu sang chất nền nylon chưa nhuộm trong điều kiện bể nhuộm giả. Một phương pháp chung để nhuộm thuốc nhuộm axit trên nylon được đưa vào để có sự đồng nhất của quy trình nhuộm.

2. Nguyên tắc

2.1 Mẫu thử bằng vải nylon được nhuộm đến độ sâu tiêu chuẩn 1/1 với thuốc nhuộm để đánh giá. Một phần của vải đã nhuộm cùng với một phần vải chưa nhuộm có trọng lượng bằng nhau sẽ được chuyển vào một bể nhuộm giả.

2.2 Chuyển giao được thực hiện ở pH 4,5, 6,0 và 7,5, và ở nhiệt độ 95 ° C.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)