AATCC TM169 Khả năng chống chịu thời tiết của hàng dệt: Với đèn Xenon

AATCC Test Method 169 - Weather Resistance of Textiles: Xenon Lamp Exposure

Phương pháp thử nghiệm khả năng chống chịu thời tiết của hàng dệt: Với đèn Xenon

Được phát triển vào năm 1987 bởi Ủy ban AATCC RA64; thẩm quyền được chuyển giao vào năm 2007 cho Ủy ban Ra50; tái khẳng định 1988, 1989; sửa đổi 1990, 2003, 2017, 2020; sửa đổi tự động và tái xác nhận 1995, 2009, sửa đổi một cách biên tập 2007, 2008, 2016, 2019.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử này cung cấp quy trình phơi các loại vật liệu dệt, kể cả vải tráng phủ và các sản phẩm làm từ chúng, trong thiết bị thời tiết nhân tạo sử dụng các điều kiện thử nghiệm được kiểm soát. Phương pháp thử này bao gồm các quy trình đối với cả làm ướt có kiểm soát và không làm ướt mẫu.

1.2 Khả năng chống xuống cấp được đo bằng phần trăm độ bền mất đi hoặc phần trăm độ bền còn lại (đứt, rách hoặc vỡ) và / hoặc độ bền màu của vật liệu khi được đánh giá trong các điều kiện thử nghiệm dệt tiêu chuẩn.

2. Nguyên tắc

2.1 Các mẫu vật liệu dệt được thử nghiệm và tiêu chuẩn so sánh đã thỏa thuận được chiếu đồng thời với nguồn đèn xenon trong các điều kiện quy định. Khả năng chống suy thoái của vật liệu thử nghiệm được so sánh với độ bền của tiêu chuẩn so sánh.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)