AATCC TM174 Đánh giá hoạt động kháng khuẩn của thảm mới

AATCC Test Method 174 - Antimicrobial Activity Assessment of New Carpets

Phương pháp thử nghiệm đánh giá hoạt động kháng khuẩn của thảm mới

Được phát triển vào năm 1991 bởi Ủy ban RA31; sửa đổi năm 1992, 2011 (có thay đổi tiêu đề); đã được chỉnh sửa và tái xác nhận năm 1993; tái khẳng định 1998, 2016; sửa đổi chỉnh sửa năm 2004, 2010. 2019.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử nghiệm này được thiết kế để xác định hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu thảm mới và bao gồm ba quy trình: đánh giá kháng khuẩn định tính; đánh giá kháng khuẩn định lượng và đánh giá kháng nấm định lượng. Nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của quy trình làm sạch (do các bên liên quan thỏa thuận) đối với khả năng kháng khuẩn của thảm.

2. Nguyên tắc

2.1 Phương pháp thử nghiệm này bao gồm ba quy trình, Thử nghiệm I, II và III, có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp, tùy thuộc vào mức độ bằng chứng về hoạt tính kháng khuẩn mà người dùng cuối quan tâm. Thử nghiệm I là một đánh giá định tính về hoạt tính kháng khuẩn bằng cách sử dụng cả vi khuẩn Gram dương và Gram âm có thể tạo ra kết quả sau 24 giờ. Thử nghiệm II cung cấp quy trình định lượng để so sánh và đánh giá mức độ hoạt động kháng khuẩn sau 24 giờ tiếp xúc với vi khuẩn thử nghiệm trên mẫu thảm. Sau đó, thử thách vi khuẩn được rửa giải từ các mẫu và thống kê và tính toán mức giảm phần trăm của mẫu thảm. Thử nghiệm III là để đánh giá hoạt tính chống nấm của thảm và khả năng chống lại một sinh vật nấm phổ biến trên môi trường giàu dinh dưỡng.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)