AATCC TM182 Độ bền màu tương đối của thuốc nhuộm trong dung dịch

AATCC Test Method 182 - Relative Color Strength of Dyes in Solution

Phương pháp thử nghiệm độ bền màu tương đối của thuốc nhuộm trong dung dịch

Được thành lập vào năm 1998 bởi Ủy ban AATCC RR98; thuộc thẩm quyền của Ủy ban AATCC RA36; tái khẳng định 1999, 2005; được chỉnh sửa và tái xác nhận 2000, 2011; sửa đổi chỉnh sửa 2010, 2019; sửa đổi năm 2017. Về mặt kỹ thuật tương đương với IO 105-Z10.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Đây là một phương pháp thử nghiệm để xác định độ bền màu của mẫu thuốc nhuộm so với thuốc nhuộm chuẩn bằng các phép đo độ truyền qua quang phổ trên các dung dịch của mỗi loại. Nó là sự so sánh độ bền màu của thuốc nhuộm trong một dung môi đã chọn, có thể có hoặc không tương ứng với độ mạnh khi áp dụng cho chất nền dệt.

1.2 Để có giá trị như một phép đo độ bền màu tương đối của thuốc nhuộm cho mục đích sử dụng cuối cùng của ngành dệt cụ thể, các thử nghiệm bổ sung phải được thực hiện để chứng minh rằng độ bền tương đối trong dung dịch bằng với độ bền tương đối khi áp dụng cho nền dệt.

1.3 Phép thử này thường được các nhà sản xuất và người sử dụng thuốc nhuộm sử dụng vì tốc độ, độ lặp lại và độ tái lập của nó.

2. Nguyên tắc

2.1 Dung dịch của thuốc nhuộm thử và thuốc nhuộm đối chiếu được chuẩn bị ở các nồng độ đã biết và giá trị truyền qua của chúng được xác định bằng máy quang phổ. Độ bền màu tương đối của thuốc nhuộm thử nghiệm sau đó được tính toán bằng cách sử dụng các giá trị độ hấp thụ và nồng độ.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)