AATCC TM183 Truyền hoặc ngăn chặn bức xạ tia cực tím có trọng lượng điện tử xuyên qua vải

AATCC Test Method 183 - Transmittance or Blocking of Erythemally Weighted Ultraviolet Radiation through Fabrics

Phương pháp thử nghiệm khả năng tuyền hoặc ngăn chặn bức xạ tia cực tím có trọng lượng điện tử xuyên qua vải

Được phát triển vào năm 1998 bởi Ủy ban AATCC RA106; tái khẳng định 1999, 2000, 2014; sửa đổi 2004, 2010, 2020); sửa đổi chỉnh sửa năm 2016, 2019.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử tiêu chuẩn này được sử dụng để xác định bức xạ tia cực tím bị chặn hoặc truyền qua các loại vải dệt dùng để chống tia cực tím.

1.2 Phương pháp này cung cấp các quy trình để đo tính chất của vải này với các mẫu ở trạng thái khô hoặc ướt.

1.3 Việc ghi nhãn các sản phẩm có khả năng chống tia cực tím (giá trị UPF) được quy định trong ASTM D6603, Hướng dẫn tiêu chuẩn về ghi nhãn hàng dệt chống tia cực tím. Tham khảo Phụ lục B của AATCC TM183 để biết tóm tắt về phương pháp luận.

2. Nguyên tắc

2.1 Sự truyền bức xạ tử ngoại (UV-R) qua một mẫu vật được đo trên máy quang phổ hoặc máy quang phổ ở những khoảng bước sóng đã biết.

2.1.1 Hệ số bảo vệ tia cực tím (UPF) được tính bằng tỷ số giữa bức xạ tia cực tím trọng số hồng ban (UV-R) tại máy dò không có mẫu thử với bức xạ UV-R trọng số hồng ban tại máy dò có mẫu vật.

2.1.2 Bức xạ UV-R có trọng số hồng ban tại máy dò không có mẫu vật bằng tổng giữa các khoảng bước sóng của bức xạ phổ đo được nhân với hiệu quả phổ tương đối của phổ hoạt động hồng ban liên quan nhân với hàm trọng số UV-R của phổ bức xạ mặt trời thích hợp nhân với khoảng bước sóng thích hợp.

2.1.3 Bức xạ UV-R có trọng số hồng ban tại máy dò có mẫu vật bằng tổng giữa các khoảng bước sóng của bức xạ phổ đo được nhân với hiệu quả phổ tương đối của phổ hoạt động hồng ban liên quan nhân với độ truyền phổ của mẫu vật nhân với khoảng bước sóng.

2.1.4 Khả năng ngăn chặn phần trăm bức xạ UVA và UVB cũng được tính toán.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)