AATCC TM82 Độ lưu động phân tán sợi xenlulo của vải bông tẩy trắng

AATCC Test Method 82 - Fluidity of Dispersions of Cellulose from Bleached Cotton Cloth

Phương pháp thử nghiệm độ lưu động phân tán sợi xenlulo của vải bông tẩy trắng
 

Được phát triển vào năm 1954 bởi Ủy ban AATCC RA34; tái khẳng định các năm 1961, 1968, 1972, 1975, 1979, 1984, 2012, 2016; đã được chỉnh sửa lần lượt các năm 1974, 1975, 1983, 1985, 1988, 1990, 2004, 2008, 2010; được chỉnh sửa và tái xác nhận 1989, 2001; sửa đổi năm 1996, 2007.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Các quy trình thử nghiệm trong phương pháp thử này có thể áp dụng cho vải bông chưa tẩy trắng. Tính lưu động của sự phân tán sợi xenlulo đã tẩy trắng trong dung môi cupriethylene diamine là một thước đo nhạy cảm để đánh giá sự phân hủy của xenlulo do tác dụng của axit, kiềm, chất oxy hóa hoặc chất khử. Do đó, nó rất hữu ích trong việc xác định mức độ hoàn chỉnh của quá trình xử lý tẩy trắng mà vải đã trải qua, cũng như ảnh hưởng của việc xử lý hóa chất đối với độ bền kéo của vải. (Độ lỏng của các chất phân tán trong cuprammonium hydroxit đã bị loại bỏ khỏi phương pháp thử nghiệm này.)

2. Nguyên tắc

2.1 Chiều dài của chuỗi phân tử xenluloza bị giảm khi xử lý bằng axit, kiềm, chất oxy hóa hoặc chất khử, v.v ... Mức độ nghiêm trọng của việc xử lý xác định mức độ rút ngắn của chuỗi xenluloza và tính lưu động, hoặc dễ chảy của sự phân tán của xenlulozơ trong dung môi.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)