AATCC TM86 Giặt khô: Độ bền của các thiết kế và hoàn thiện ứng dụng

AATCC Test Method 86 - Drycleaning: Durability of Applied Designs and Finishes

Phương pháp thử nghiệm độ bền của các thiết kế và hoàn thiện ứng dụng với giặt khô
Được phát triển vào năm 1957 bởi Ủy ban AATCC RA43; sửa đổi 1963, 1968, 1970, 1973; tái khẳng định các năm 1976, 1979, 1989, 2000, 2005, 2016; được sửa đổi một cách biên tập 1969, 1983, 1986, 1993, 1995, 2004, 2008, 2010; được chỉnh sửa và tái khẳng định năm 1985, 1994, 2011.

1. Mục đích và Phạm vi

1.1 Phương pháp thử này chỉ ra ảnh hưởng của việc giặt khô lặp đi lặp lại đến độ bền của thiết kế hoặc lớp hoàn thiện ứng dụng trên hàng dệt và các vật liệu khác. Nó cũng được áp dụng để đánh giá độ bền của vật liệu thiết kế ứng dụng và chất hoàn thiện được sản xuất để sử dụng trên vải và các sản phẩm khác dành cho may mặc và gia dụng được cải tạo trong dịch vụ tiêu dùng bằng quy trình giặt khô thương mại. Phương pháp thử nghiệm này được sử dụng để đánh giá độ bền của màu sắc đối với các quy trình tẩy vết và vết bẩn được sử dụng bởi máy giặt sấy.

1.2 Phương pháp thử này không nhằm mục đích đánh giá độ bền màu của quá trình giặt khô. Đối với các đặc tính về độ bền màu, hãy sử dụng Phương pháp thử nghiệm AATCC 132, Độ bền màu khi giặt khô.

2. Nguyên tắc

2.1 Mẫu được khuấy trong dung dịch dung môi và chất tẩy rửa làm khô bằng bi thép để mô phỏng kiểu tác động cơ học xảy ra trong máy giặt khô. Một mẫu lớn được cung cấp để tạo ra mối tương quan với các điều kiện thương mại.


Các phương thức kiểm tra chi tiết được AATCC đăng ký bản quyền và tính phí

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.


CTY TNHH TMDV LABGARTEX

Nhà cung cấp chuyên nghiệp các vật tư, thiết bị và máy móc phòng Lab và Dệt may.
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: sales@labgartex.com (báo giá)
Hotline: 077 591 5971 (call/ zalo)